ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

 

Το Ιατρείο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΤΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ω.Ρ.Λ. Ι.Κ.Ε.
λειτουργεί από την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΛΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ω.Ρ.Λ. Ι.Κ.Ε.
Ιατρικές Υπηρεσίες Ωτορινολαρυγγολογίας.

Αναλυτικότερα, στοιχεία εταιρικής
διαφάνειας σύμφωνα με το άρθρο 47
του Ν.4072/2012:

ΑΦΜ: 800817792
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: 23/3/2017
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΤΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  Ι.Κ.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΤΑΣ  ΙΑΤΡΕΙΟ Ω.Ρ.Λ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 141981204000
ΕΔΡΑ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76 56121
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 4,000 ΕΥΡΩ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : ΜΑΛΤΑ ΗΡΩ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
76 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://maltas-orl.gr