ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ​ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Ενδοσκοπήσεις ρινός
Συχνά οι πολύποδες ρινός μπλοκάρουν τις ρινικές διόδους και δημιουργούν αναπνευστικά προβλήματα,
μειωμένη αίσθηση της όσφρησης και λοιμώξεις.

Ενδοσκοπήσεις ρινοφάρυγγος
Μια ενδοσκόπηση ρινοφάρυγγα σε ένα παιδί γίνεται, συχνά, για έλεγχο των αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια)
​και, έτσι, αποφεύγεται η λιγότερο αξιόπιστη ακτινογραφία και η ακτινοβόληση του ασθενή.

Ενδοσκοπήσεις φάρυγγος-λάρυγγος
Τα πιο συνήθη συμπτώματα που μπορεί να μας οδηγήσουν σε ενδοσκόπηση λάρυγγα είναι η δυσκολία στην κατάποση, ο πόνος στη στοματική κοιλότητα αλλά και το βράγχος φωνής. Η διάγνωση μπορεί να αποκαλύψει την ύπαρξη οζιδίων στις φωνητικές χορδές, πολύποδες, οίδημα, θηλώματα, προ κακοήθειας αλλοιώσεις, κακοήθειες καθώς επίσης και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Ωτομικροσκόπηση
Ελέγχεται η τυμπανική μεμβράνη και διαγιγνώσκονται προβλήματα όπως ωτίτιδα, διάτρηση,
τυμπανοσκλήρυνση, χολοστεάτωμα.

Ακουολογία
Η διαταραγμένη ακοή και οι εμβοές μπορεί να προκληθούν από παθήσεις του ωτός και του εγκεφάλου,
απλές έως και πολύ σοβαρές.

Γενική ακουομετρία
Εξετάζεται η ακουστική ικανότητα του ατόμου
• Παιδοακουομετρία

• Ωτοακουστικές Εκπομπές
• Τυμπανομετρία
Ελέγχει την κινητικότητα της τυμπανικής μεμβράνης και τη λειτουργία του μέσου ωτός.

Αντανακλαστικά αναβολέα
Ελέγχεται και καταγράφεται το αντανακλαστικό του μυός του αναβολέα.

Έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
Η δυσλειτουργία και απόφραξη της Ευσταχιανής σάλπιγγας είναι ένα συχνό εύρημα σε παθήσεις του ρινοφάρυγγα
όπως η αλλεργική ρινίτιδα, το κρυολόγημα, η υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων
(κρεατάκια) και των όγκων του ρινοφάρυγγα.

Διάγνωση ιλίγγου
​Είναι πολύ σημαντικό να διερευνώνται σωστά και έγκαιρα ο ίλιγγος και η ζάλη,
ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς η αιτία που τα προκαλεί.​

image-156474-photo2.jpg?1453736778440